Plin kao ekološki prihvatljiv i vrlo efikasan element koristi su u vrlo širokom spektru stambenih i poslovnih objekata kao osnovni energent za pripremu sanitarne tople vode, grijanje, kuhanje i sl. Međutim, plin sa sobom nosi i određene opasnosti za korisnike objekata u kojima se koristi kao što su nekontrolirano istjecanje plina, otrovanje plinom i visoka opasnost od eksplozije zbog istjecanje plina.

Sustav plinodojave izvedbeno je vrlo sličan sustavu vatrodojave. Sastoji se od detektora plina, plinodojavne centrale, sirena za uzbunjivanje, komunikatora i drugih elemenata koje srećemo i u vatrodojavnim sustavima.

Ukoliko ste zainteresirani za implementaciju sustava plinodojave ili samo imate neka dodatna pitanja vezana uz ovu temu slobodno nas kontaktirajte.