Telekomunikaciju možemo definirati kao razmjenu informacija između izvora informacije i odredišta informacije s pomoću tehnologije. Komunikacijska tehnologija koristi kanale za prijenos informacija preko fizičkog medija ili u obliku elektromagnetskih valova.

Telekomunikacijski sustavi


Osnovni telekomunikacijski sustav sastoji se od tri osnovna dijela koja su uvijek prisutna u nekom obliku, a to su: predajnik, prijenosni medij i prijemnik. Predajnik prima informaciju, pretvara ju u signal te ju odašilje u prijenosni medij. Prijenosni medij prenosi informaciju do odredišta, a prijemnik prima signal te ga pretvara nazad u korisnu informaciju.

Telekomunikacijske sustave dijelimo na analogne komunikacijske sustave i digitalne telekomunikacijske sustave. Prilikom prijenosa signala, u prijenosnom mediju dolazi do neželjenih šumova koji nepovoljno utječu na signal te je analogni signal posebno osjetljiv na ovakve smetnje. Glavna prednost digitalnog signala nad analognim je ta što je digitalni signal znatno manje osjetljiv na šumove koji se pojavljuju u prijenosnom mediju. Još jedna prednost digitalnog sustava nad analognim je jednostavnija pohrana podataka.

Krobel Promet d.o.o. na području telekomunikacija pruža kompletnu uslugu dobave, ugradnje, instalacije, programiranja, održavanja digitalnih telefonskih centrala (Panasonic, Ericsson, Siemens i Alcatel) i prateće komunikacijske opreme kao što su digitalni, analogni i bežični telefonski aparati, telefaks uređaji i handsfree slušalice.

Ukoliko ste zainteresirani za implementaciju telekomunikacijskog sustava ili imate neka dodatna pitanja vezana za ovu temu, slobodno nas kontaktirajte.