U današnje vrijeme zbog izrazito brzog razvoja informacijske i telekomunikacije tehnologije korisničke potrebe za komunikacijom postaju sve složenije. U komunikacijskim kanalima pojavljuje se sve veći broj korisnika, različiti protokoli i tehnologije, te multimedijske aplikacije koje zahtijevaju sve veću mrežnu propusnost. Kako bi na što efikasniji način zadovoljili rastuće zahtjeve korisnika potrebno je postaviti komunikacijski sustav kojim će se smanjiti rizici od grešaka ili eventualnog pada sustava te koji će omogućiti brzo i efikasno otklanjanje mogućih problema.

Kako bismo zadovoljili današnje korisnikove zahtjeve, najvažnije je izgraditi kvalitetnu mrežnu infrastrukturu visokih performansi koja je neovisna o tehnološkom razvoju i promjenama u proizvodima i aplikacijama. Svi ovi zahtjevi mogu se vrlo efikasno zadovoljiti korištenjem strukturnog kabliranja koje osigurava mrežnu infrastrukturu višestruke namjene visokih performansi za Internet, video, pohranu podataka, telefonsku komunikaciju i dr.

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene koji je izveden kao jedan jedinstveni sustav ili kao više pod sustava u jednoj ili više građevina, s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu. Svrhu kao i obujam korištenja strukturnog kabliranja određuje sam korisnik prema svojim trenutačnim potrebama.

Korištenjem strukturnog kabliranja umanjuje se mogućnost grešaka na najosjetljivijem djelu mrežnog sustava, a to je kabelska infrastruktura. Prilikom projektiranja strukturnog kabliranja treba voditi računa da mreža postaje sve univerzalnija i složenija te da zato treba projektirati mrežu više od trenutnih potreba. Treba koristiti provjerene, visoko kvalitetne kablove, komponente i uređaje te osigurati dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika. Isto tako vrlo je važno temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture.

Neke od najvažnijih prednosti ulaganja u strukturno kabliranje su optimalni troškovi izgradnje, zaštita investicije, niski troškovi održavanja te višegodišnje jamstvo. Pored komunikacijskih i informatičkih, danas strukturno kabliranje koriste i drugi servisi kao što su sigurnosni sustavi, rasvjeta, klima, grijanje, video sustavi, audio sustavi, sustavi nadzora i upravljanja i dr.

Ukoliko ste zainteresirani za implementaciju strukturnog kabliranja ili samo imate neka dodatna pitanja vezana za ovu temu, slobodno nas kontaktirajte.